73 - KZ III U-2

OY-DTA

 

LOG

05.09.46:  Motor Cirrus Minor II c/n 4135 isat

09.09.46: Første flyvning

11.09.46: Reg. OY-DTA til Hans Jørgen Hansen, København. LDB nr. 177

20.07.50: Alfred P. Larsen, Charlottenlund

08.02.51: Erik C.P. Jensen, København

14.12.51: T. Wedel Wedellsborg, Charlottenlund

00.10.55: Motor Cirrus Minor II c/n 4135 udtaget

13.08.56: Motor Cirrus Minor IIA c/n 4135 isat efter ombygning til Srs IIA

17.09.63: 50 timers eftersyn af motor foretaget i Rabat !

17.02.69: John Erik Larsen, Vium

00.00.69: Taget i bytte af Jens Toft for Auster OY-DRA

22.05.69: Vagn Tyrsted Rasmussen, Kerteminde

05.10.69: Motor Cirrus Minor IIA c/n 4135 sidste flyvning i OY-DTA

15.10.69: Motor Cirrus Minor IIA c/n 4135 udtaget (senere isat OY-DEB)

01.06.71: Under landing på Assens Sukkerfabriks slambassin sank flyets hovedhjul ned i det bløde slam, hvorved det tippede ned på næsepartiet og videre om på ryggen. Piloten har forklaret, at han fra sukkerfabrikken havde fået tilladelse til at lande
det pågældende sted, og at overfladens beskaffenhed var af en sådan karakter, at den kunne bære en traktor. Han havde ikke selv set stedet, der var aldeles uegnet til landing, men fået tilladelsen og beskrivelsen af stedet pr. telefon. Henset hertil mener piloten, at en misforståelse har fundet sted

09.01.78: LDB udløbet

11.03.81: Slettet

 

DOKUMENTER

 

 

BILLEDER

73-OY-DTA-1.jpg
Shoreham 1958 (foto - via MAP)

073-OY-DTA-002.jpg
Skovlunde (foto - JH)

073-OY-DTA-003.jpg
Viborg 16-06-1973 (foto - EF)

073-OY-DTA-004.jpg
(foto - JH)

073-OY-DTA-005.jpg
Kerteminde 04-07-2005 (foto - AJ)

073-OY-DTA-006.jpg
Kerteminde 04-07-2005 (foto - AJ)

073-OY-DTA-007.jpg
Kerteminde 04-07-2005 (foto - AJ)

073-OY-DTA-008.jpg
Kerteminde 04-07-2005 (foto - AJ)

073-OY-DTA-009.jpg
Kerteminde 04-07-2005 (foto - AJ)