70 - KZ IV U-1

OY-DZU, (SE-EGX), (HB-   ), OY-DZU

"HENRI DUNANT"

 

LOG

16.12.45: Tilbud accepteret (100.000,-) til levering 8 mdr. senere

12.02.47: Endelig kontrol af vinger

00.00.??: Vinger transporteret til Kastrup HG 145

17.02.47: Krop totalt udbrændt efter fabriksbrand, Sluseholmen. Der manglede78 mandetimer på krop. Ny krop bygges i Kastrup HG 144

07.12.48: Vinger monteret

11.12.48: Flyet vejet

16.12.48: Første motorprøver

22.12.48: Kontrolmåling af rorudslag

22.12.48: Slutkontrol og erklæret luftdygtig

06.01.49: Reg. OY-DZU til Zone-Redningskorpset, København

10.01.49: Første flyvning (pilot - K.E. Simonsen, som også var indflyver)

19.04.49: LDB  nr. 299 udstedt

24.06.49: Navngivet HENRI DUNANT i Skovlunde

00.00.54: I vinteren 1954 foretoges 8 flyvninger mellem Løgstør og Livø med forsyninger grundet isvinteren. Da der aldrig før havde landet fly på Livø, var dette første gang, der var fly på øen (pilot - Venningbo)

27.06.57: Ifl. aftale mellem Mads Clausen og Zonen forpligter Mads Clausen sig til, at flyet skal stå som reservemaskine i tilfælde af, at der er ambulanceflyvninger på et tidspunkt, hvor  Zonens egen KZ VI har været udsat for havari eller andet gyldigt forfald. Det samme gælder, når Zonens egen KZ IV skal til hovedeftersyn

27.07.57: Solgt til Danfoss

10.05.58: Mads Clausen, Nordborg

12.01.62: Danfoss A/S, Nordborg

19.02.63: Svend Fjeldsted Hansen, Århus

30.10.65: Ole Korsholm, Herning (Midtjysk Luftfart). Købt for 25.000 kr

00.00.66: Hovedeftersyn i Herning

00.00.70: Solgt til Altair Aerial Surveys, Södertälje. Registrering SE-EGX var påmalet. Firmaet gik konkurs og flyet gik på tvangsauktion og regningen på 32.052 kr fra Scanaviation og en på 38.998 kr fra Avia Rado kunne ikke betales

00.09.71: Reg. SE-EGX reserveret til Altair Aerial Surveys, Södertälje

14.12.71: Sagen behandlet i Østre Landsret

07.04.72: Det bekendtgøres at der afholdes tvangsauktion over flyet: "Det bekendtgøres herved,  at der tirsdag d. 30.maj 1972 kl. 14.00 i hangar nr. 106 Københavns Lufthavn syd,  Dragør, afholdes tvangsauktion over det firma Altair Aerial Surveys v./C.E. Lundquist,  Köpmannsgaten 1, Södertälje, Sverige, tilhørende luftfartøj KZ IV, fabriksnummer 70
med kendingsmærke OY-DZU. Luftfartøjet kan besigtiges ved henvendense til  højesteretssagfører Børge Kock, Uplandsgade 2, København S, der er antaget som  inkassator. Auktionsvilkårene henligger til gennemsyn på Tårnby fogedkontor,  Blegdamsvej 6,1 th, N."


31.05.72: Tvangsauktion. Solgt for 34.875,- til Erik H. Petersen, Hellerup

15.06.72: Erik H. Petersen, Hellerup

12.09.72: Kortfly K/S, Hellerup

19.08.79: Under taxi til start på Anholt påkøres en Cessna 172. Højre vingetip fik skrabet maling af. Cessna 172eren fik beskadiget haleplanet

00.00.??: Amerikanske veteranflysamlere fik øje på KZ IV og ville købe den. Venningbo reddede flyet ved en storstilet redningsindsats

20.01.81: Sidste flyvning Stauning - Kastrup. T.T. 4396 t

20.01.81: Depot Kastrup HG 5

19.03.81: Slettet

16.04.81: LDB udløbet

00.00.81: Overdraget til Danmarks Flyvemuseum

29.09.86: Overført til Billund, museumshg. depot

01.10.86: Første fly i den nye magasinhangar

00.00.94: Klargøring til udstilling i Danmarks flyvemuseum påbegyndt. DASK gik i gang med at udbedre de transportskader der var opstået på krop og vinger. Motorerne, som stadig havde gangtid, blev taget af og installeret i OY-DIZ. I stedet blev tidsudløbne motorer isat

05.02.96: Sendt til Stauning for maling

20.03.96: Transporteret til Billund for udstilling i Danmarks Flyvemuseum

00.00.??: Transporteret til Helsingør

00.05.00: Udstillet i Helsingør til åbningen af museet, stadig som ikke færdigrenoveret

 

DOKUMENTER

 

 

BILLEDER

70-OY-DZU-1.jpg
(foto - via Ole Korsholm)