63 - KZ III U-2

LN-FAT, OY-ABA, N63KZ

 

LOG

23.11.54: Besigtiget Fornebu, TT 967t

09.11.55: C.F. Walther, Fefor

22.12.56: TT 1164t

10.03.59: Besigtiget Fornebu for PtoF Oslo-København (gyldig til 170359, forlænget til 100459)

13.04.59: Slettet af norsk register som solgt til Danmark

29.04.59: Reg. OY-ABA til Viggo Sylvest Jensen, Hillerød. LDB nr. 412

21.06.60: Sylvest Jensens Luftfoto A/S, Hillerød

30.06.64: Sylvest Jensens Luftfoto, Hillerød

15.07.65: Egon Iversen og A/S Thermor-Domistic, København

11.08.65: Under skoleflyvning med instruktør skulle øves landinger på Tune uden flaps på nord-sydgående bane med indflyvning fra syd. På sidste del af finalen kunne instruktøren se, at flyet ville røre før banetærsklen, men han lod alligevel eleven svæve tæt ned, således at eleven kunne danne sig et indtryk af, hvor langt flyet kunne svæve. Da instruktøren til slut ville give gas for at nå tærsklen, var dette imidlertid ikke tids nok med det resultat, at halehjulet greb fast i en grøft, der ligger før banen, hvorved halehjulet blev revet af. Halepartiet slæbte herefter hen over jorden med beskadigelse af undersiden til følge

10.06.66: V.V. Søgård og E.F. Flygenring, København

10.03.70: Jens Toft, Lem

13.10.70: Dan Wildenrasth Hansen, København

00.00.70: Udrustet med bl.a. dynamo og selvstarter

01.11.71: H.P.Sørensen, Slangerup

16.11.72: August Bjerregaard, Frederikssund

22.03.80: LDB deponeret

18.02.85: Slettet. Wfu og opmagasineret

00.00.91: Solgt til USA - Norman Petersen, Oshkosh, WI, USA (første KZ-fly i USA)

00.12.91: Ank. til USA i container

00.03.92: Reg N63KZ reserveret

31.03.92: Registreret N63KZ til Norman A. Petersen, Oshkosh, USA

00.00.00: Fortsat under langsom oppbygging. Res slettet

00.07.02: Annonceret til salg for 30.000 $

08.04.07: Købsaftale underskrevet af Ejler Sørensen, Bolton, Ontario, Canada

01.08.07: Slettet i USA

00.00.07: Reg. CF-DKZ reserveret til Ejler Sørensen, Bolton, Ontario, Canada

04.10.07: Reg. C-FDKZ til E.L. Sorensen, Brampton, ON

00.00.07: Vinge fra c/n 102 brugt til restaurering på et tidspunkt (jeg kan forestille mig, at der i tiden omkring 1970 er blevet lavet et eller andet, da den der blev renoveret)

 

DOKUMENTER

 

 

BILLEDER

63-LN-FAT-1.jpg
(foto - J. Skovgaard)

63-LN-FAT-2.jpg
(foto - PW)

63-LN-FAT-3.jpg

63-OY-ABA-1.jpg
Skovlunde (foto - MAP)

63-OY-ABA-4.jpg
Herning (foto - MW)

63-OY-ABA-2.jpg
Tåsinge (foto - WJ)

63-OY-ABA-3.jpg
Skovlunde 1977 (foto - WJ)