58 - KZ III U-2

OY-DMA

 

LOG

19.07.46: Første flyvning

20.07.46: Reg. OY-DMA til Morian Hansen, København. LDB nr. 167

12.04.51: Havareret 2 km. NV for Farum. De foretagne undersøgelser har godtgjort, at havariet alene skyldtes den omstændighed, at flyveren har ført luftfartøjet i spirituspåvirket tilstand og herunder foretaget manøvrer, som kræver den største agtpågivenhed fra flyverens side, og som han ikke har været i stand til at magte, således som forholdene har været. Piloten - fabrikant Boris Egon Tolstoff de Voss -og passageren - jernhandler Carl Evald Nielsen - omkom

12.04.51: T.T. 2769 t

12.04.51: Slettet

 

DOKUMENTER

 

 

BILLEDER

58-OY-DMA-1.jpg