38 - KZ II Marine

(141),  61

 

LOG


02.40: Bestilt af Marinens Flyvevæsen, som nr. 141 og camouflage, grøn og brun på overside og blå på undersiden

19.02.40: Kontrakten underskrevet

03.40: Nummer ændret til nr. 61

04.40: Farven ændret til kromgul

01.05.40: Lovet afleveret til inspektion og prøveflyvning

3/4.07.40: Leveret uden at være prøvefløjet

Pakket i papir og lukket med klæbestrimmel

Opmagasineret i en tom cementsilo på cementfabrikken NORDEN i Ålborg

21.09.42: Sidste officielle besigtigelse

29.08.43: Set sidste gang i siloen

12.43: Beslaglagt af Værnemagten og evt. ført til København - Værløse (?)

Evt. fløjet af tyskerne

 

DOKUMENTER

 

BILLEDER

38-61-1.jpg
1940 (foto - SFF via GØP)