37 - KZ II Sport

OY-DRO

"DROMEDAREN"

 

LOG

 

00.00.43: Bygget København - kunne det tænkes at dette stel stammer fra en KZ II S, opmagasineret i Værløse efter beslaglæggelsen 12.43?

00.04.46: Første flyvning Kastrup (pilot - K.E. Simonsen)

20.04.46: Demonstreret for Luftfartstilsynet (pilot - K.G. Zeuthen)

26.06.46: Reg. OY-DRO til Skandinavisk Aero Industri A/S, Kastrup. LDB nr. 158

30.08.46: Fyens Flyveklub, Odense - "Dromedaren"

08.01.48: Første danske civil-B certifikat taget af Erik Malmmose i OY-DRO

00.05.47: Fløjet Beldringe - Jönköping - Ålleberg - Fornebu - Ålborg - Beldringe (pilot - Erik Malmmose og Svend Skov)

28.05.49: Havareret Beldringe. Under kunstflyvning for en indbudt kreds af flyveklubbens gæster havarerede flyet. Efter forskellige kunstflyvningsmanøvrer, der foregik i højder mellem 300-600 m, dykkede flyet ned over tilskuene og foretog fra ca 100m højde et loop, hvorunder flyet i afslutningen af loopet krængede voldsomt over til højre, ændrede kurs ca. 220 gr. og fortsatte efter en opretning til venstre ned i startbanen, hvor det antændtes i nedslaget. Årsagen er sandsynligvis, at piloten inden den sidste del af loopet har trukket så kraftigt i pinden, at flyet er bragt i et highspeed-stall, hvorefter det har
påbegyndt et spin til højre. Dette spin har piloten øjensynligt nået at stoppe, men højden har været for ringe til, at flyet har kunnet rettes op, inden det ramte jorden. Piloten, ingeniør Gunnar Grønbæk Laugesen, omkom

04.06.49: Slettet.

 

DOKUMENTER

 

 

BILLEDER


Link til Mogens Wahl's OY-REG.DK om OY-DRO

037-OY-DRO-1.jpg
05-1946 (foto - SFF via GØP)

037-OY-DRO-2.jpg
Kastrup 1946

037-OY-DRO-3.jpg
Kastrup

037-OY-DRO-4.jpg

037-OY-DRO-5.jpg
18-05-1947

037-OY-DRO-6.jpg

037-OY-DRO-7.jpg

037-OY-DRO-8.jpg
Havari Odense 28-05-1949