210 - KZ X Mk1 AOP

65-635

 

LOG

11.52: Første flyvning LDB nr. 339

11.11.52: Modtaget af Flyvevåbnet. Leveret til Kastrup

11.52-01.53: Depothangar Kastrup

01.53-03.53: SAI

01.02.53: ESK 722

01.04.53: T.T. 2:15t

04.53: Rygsele monteret

08.04.53: Mindre havari (Rapport nr. 326)

11.04.53: Mindre havari (Rapport nr. 329)

04.53-22.04.53: SAI - reparation efter havari

24.04.53: T.T. 9:00t

24.05.53: T.T. 12:05t

05.53-08.53: Depothangar FSN VÆR

24.06.53: T.T 12:05t

24.07.53: T.T. 12:05t

01.08.53: ESK 722

24.08.53: T.T. 19:00t

08.53.-28.08.53: 1. ME. - revnedannelser i haleplan

09.53: STV SKP

24.09.53: T.T. 39:30t

24.10.53: T.T. 52:45t

24.11.53: T.T. 52:45t

01.12.53: ESK 722 FSN VÆR

31.12.53: T.T. 52:45t

31.01.54: T.T. 52:45t

28.02.54: T.T. 55:55t

31.03.54: T.T. 59:10t

30.04.54: T.T. 59:30t

31.05.54: T.T. 69:30t

06.54(?): Flyveskolen FSN AVN

30.06.54: T.T. 73:15t

31.07.54: T.T. 91:50t

31.08.54: T.T. 118:05t

30.09.54: T.T. 137:55t (Avnø)

09.54: ESK 722 FSN VÆR

30.09.54: T.T. 162:00t (Esk 722)

27.09.54: Mindre havari (Rapport nr. 615)

31.10.54: T.T. 175:35t

00.10.54: Sidste flyvning

30.11.54: T.T. 175:50t - derefter depothangar

28.02.55: Udgået af tjeneste T.T.   175:50t

28.02.55: Depothangar FMT

31.12.56: HVV FMT

13.04.57: FSD KAR FMT - adskilt og opmagasineret

09.12.59: Slettet

59: Ophugget FSN KAR

27.07.80: Sideror set i Stauning

 

DOKUMENTER

 

 

 

BILLEDER