209 - KZ X Mk1 AOP

65-634

 

LOG

10.52: Første flyvning LDB nr. 338
 
13.10.52: Modtaget af Flyvevåbnet - leveret til Kastrup
 
24.12.52-01.02.53: Depothangar FSN VÆR 

01.02.53: ESK 722 FSN VÆR

01.04.53: T.T. 47:35t

00.04.53 - 10.04.53: 2. ME

24.04.53: T.T. 71:55t

00.04.53 - 29.04.53: 3. ME

05.53: STV ÅLB

05.53: Depothangar

24.05.53: T.T. 97:30t

09.06.53: Rygseleinstallation inspiceret af Ingeniørafd. Udløserknop diameter skal forøges
  
25.06.53: T.T. 97:55t

24.07.53: T.T. 97:55t

01.08.53: STV SKP

00.08.53 - 07.08.53: 4.ME

24.08.53: T.T. 103:55t

25.08.53: Indbygning af radio
 
08.53: STV SKP

24.09.53: T.T. 115:50t

08.10.53: 5. ME

24.10.53: T.T. 131:05t

24.11.53: T.T. 131:25t

31.12.53: T.T. 131:25t

31.01.54: T.T. 131:25t

28.02.54: T.T. 133:50t

31.03.54: T.T. 133:50t

30.04.54: T.T. 138:05t

00.05.54 - 01.10.54: SAI

31.05.54: T.T. 138:05t

30.06.54: T.T. 147:00t

31.07.54: T.T. 148:30t

31.08.54: T.T. 158:15t

30.09.54: T.T. 164:40t

01.10.54: STV SKP

31.10.54: T.T. 174:30t

30.11.54: T.T. 180:50t

00.12.54: Sidste flyvning

31.12.54: T.T. 190:20t

29.08.55: Udgået af tjeneste. T.T. 190:20t

29.08.55: Depot FMT

29.08.55: Motor demonteret og returneret til lager

31.12.56: HVV

13.04.57: FSD KAR - adskilt og opmagasineret
 
09.12.59: Slettet
 
59: Ophugget

 

DOKUMENTER

 

 

BILLEDER