106 - KZ III U-2

OY-ECR

"KRØLLE BØLLE"

 

LOG

14.02.47: Første flyvning

25.02.47: Registreret OY-ECR

27.02.47: E.C. Rydmann, Lyngby. LDB nr. 235

10.12.47: Adolf Strange-Hansen, København

00.00.49: Nødlanding i Spanien (Portugal?) under et Rally

25.08.50: Christian Richard Thomas, Hellerup

00.00.??: Mindre havari i Belgien. Den ene vinge beskadiget

03.05.52: Bornholms Flyveklub, Rønne (Købt for 13.000,-)

Døbt "Krølle Bølle" (bornholmsk skovtrold)

03.11.52: Finn Nielsen, Klemensker (+)

22.06.62: Finn Nielsen, Klemensker

06.04.69: Finn Nielsen, Klemensker og Finn Schou, Hammerum

24.08.90: Kaj Georg Munch, Gudhjem

 

DOKUMENTER

 

 

BILLEDER

106-OY-ECR-2.jpg
(foto - JH)

106-OY-ECR-1.jpg
EKVB 16-06-1973 (foto - EF)