Bestyrelse, Afdelinger & Udvalg


Bestyrelsen

 

Oplysninger om bestyrelsen findes på vores nye hjemmeside som findes her: https://eaa655.dk/home/bestyrelsen/

------------

Chaptersekretær:

Ny sekretær Tim Jørgensen afventer godkendelse i Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

 

 

Afdelinger / Struts


AAA (Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre)
Gl. Køge Landevej 580,
2660 Brøndby Strand

Kontakt -  Bjarne Gren
Kløvertoften 89
2740 Skovlunde
Tlf.  4484 3464
gren@mail.tele.dk

STRUT NORDJYLLAND
Kontakt -
Steen Lee Christensen

Vangen 29

9400 Nørresundby

2061 3812

mail@strutnordjylland.dkSTRUT MIDTJYLLAND
Kontakt - Jesper Rosenberg
8270 Højbjerg
jesperrosenberg@tdcadsl.dk

NORD ALS FLYVEKLUB
Kontakt - Peer Skøtt
Nordborgvej 121,
6430 Nordborg
Tlf. 7445 6453
p.skoett@mail.dk

STRUT FYN
Kontakt -
(Ledig)

 

 

Samarbejdsrelationer og udvalg


Kontaktudvalg Trafik og Byggestyrelsen + Trafikstyrelsen og Byggestyrelsens "Møde med unionerne"
Bent Esbensen, Henrik Gabs-Pedersen, Palle J. Christensen

Gebyrudvalg
Bent Esbensen, Henrik Gabs-Pedersen, Palle J. Christensen

KDA
Bent Esbensen, Palle J. Christensen

FLYSIK, "Rådet for Større Flyvesikkerhed"
Knud Høgh Jørgensen

KZ-AERO
Allan Jensen, Henrik Gabs-Pedersen

Danmarks Tekniske Museums repræsentantskab
Bjarne Gren 

Danmarks Flyvehistoriske Union
Erik Gjørup

Danmarks Flymuseums repræsentantskab
Bent Esbensen, Egon Møller, Henrik Gabs-Pedersen, Palle J. Christensen

Afdelinger/struts
AAA                                             Bjarne Gren
Nordjylland                                  Steen Lee Christensen
Vendsyssel                                  Kræn Hjortlund
Østjylland                                    Jesper Rosenberg
Nord Als Flyveklub                      Peer Skøtt
Fyn                                               (Ledig)
Øerne                                          Peter Ege Olsen

 

Driftsudvalg


Økonomi/forsikringer 
Katrine Friborg Bæk 

 

 

 

 

 

Bladudvalg / Oscar Yankee
Palle J. Christensen, (ansv. redaktør)

Webudvalg
Palle J. Christensen (webmaster)

Klubhus incl. hangar
Allan Jensen - udlejning
Egon Møller

Bibliotek
Allan Jensen (fra klubhuset) 

 

Arrangementsudvalg


Rally
Tim Jørgensen, (ansv.) 
Flybedømmelse
Knud Høgh Jørgensen

Turudvalg
(ledig)

 

Fly - arbejdende udvalg


Kursusudvalg
Bent Esbensen

Projektudvalg (incl. Byggehåndbogen) Henrik Gabs-Pedersen

EFLEVA-udvalg
Hardy Vad