Byggehåndbogen

oy-nif.jpg
 

BYGGEHÅNDBOGEN
(opdateret 08.04.2019).

F/16 opdateret.

Tim Jørgensen har nu officielt overtaget rollen som klubbens Chaptersekretær. Bent Esbensen er blevet medlem af projektudvalget. Afsnit C/2 og C/3 er opdateret.

Afsnit B: Sti til BL serien redigeret.

Fremover vil Trafikstyrelsen kun godkende ændringer til byggehåndbogen 2 gange årligt . Ny C/8 vil blive godkendt inden for de næste 14 dage.

Henrik

 

 

Afsnit Rev. dato                  Indhold af afsnit                                                                
       
       
A/1 2016.01.01  Klubbens  organisation, formål og arbejdsmåde Download her
A/2 2017.08.23 Vedtægter for Veteranfly Klubben Download her
B 2018.11.24 Relevante BL'er Download her
C/Revisionsliste 2017.09.01 Revisionsliste vedrørende delegation Download her
C/Delegation 2017.09.01 Forord til byggehåndbogen Download her
C/Sagsbehandling   2017.09.01 Sagsbehandling Download her
C/Procedurer 2017.09.01 Procedurer Download her
C/00 20  Indledning Download her
C/1 20  Veteranfly Klubbens organisation Download her
C/2 2018.11.14 Projektudvalgets sammensætning Download her
C/3 2018.11.14 VK-kontrollanter Download her
C/4 19  Organisationens virkemåde Download her
C/5 19  Projektudvalget Download her
C/6 21  VK-kontrollanten Download her
C/7 2017.01.06 Byggerens pligter og rettigheder Download her
C/8 20  Luftdygtighedskrav Download her
C/9 20  Brændstofsystem Download her
C/10 21  Installationskrav Download her
C/11 20  Nationalitets- og registreringsmærker + øvr. skiltning Download her
C/12a 20  Vejningsprocedure og støjmåling Download her
C/12b 20  Vejningsprocedure og støjmåling Download her
C/13 20  Færdiggørelse af byggeriet, oprettelse af journaler Download her
C/14 2016.09.28  Ansøgning om flyvetilladelse før prøveflyvning Download her
C/15 20  Luftdygtigheds- og vedligeholdelsesattester Download her
C/16 20  National Flyvetilladelse Download her
C/17 20  Fornyelse af National Flyvetilladelse Download her
C/18 19  Import af luftfartøjer for restaurering Download her
C/19 20  Havarier med "BL 2-2"-fly Download her
C/20 20  Overhaling/Ændring af komponenter og motorer Download her
C/21 20  Vedligeholdelsesinstruks ved salg af "BL 2-2"-fly Download her
C/22 2015.03.24 Status konvertering til BL 2-2 Download her
D/1 2015.08.14  EAA's sikkerhedscheckliste Download her
E/0 2015.01.31 Oplysninger / Funktionsprøveprogram - fly Download her
E/0 21 Oplysninger / Funktionsprøveprogram - helikopter                    Download her
E/1 20  Prøveflyvningsprogram - fly Download her
E/1 20 Prøveflyvningsprogram - kunstflyvning - fly Download her
E/1 21 Prøveflyvningsprogram - helikopter Download her
E/2 20  Vedligeholdelse af luftfartøjer under "BL 2-2" Download her
E/3 20  Inspektionsliste for fly Download her
F 2016.01.01 Index til formularer Download her
F/1 2015.09.02  Ansøgning om projektgodkendelse Download her
F/2 2015.08.24  Ansøgning om bygning/IRAN/import af "BL 2-2" luftfartøj Download her
F/3 2015.11.01 Byggejournal Download her
F/4 2015.08.12 Materialefortegnelse Download her
F/5 2015.12.31  Byggerapport - Statusrapport Download her
F/6 2017.08.03 Kontrollanterklæring Download her
F/7 2016.01.01  Prøveflyvningsrapport for propel Download her
F/8 2016.01.01  Installationsoplysninger Download her
F/9 2015.09.28  Andragende om syn af "BL 2-2" luftfartøj Download her
F/10 2015.09.27  Synsrapport for "BL 2-2" luftfartøj Download her
F/11 21  Fejl- og reparationsliste Download her
F/12 20  Vejerapport Download her
F/13 2016.01.01 Grundspecifikation - TBST-CFL-03 I 07/15 Download her
F/14 2015.12.31  Ansøgning om flyvetilladelse (annex II) Download her
F/15 2015.12.31  Ansøgning om registreringsbevis (annex II) Download her
F/16 2019.04.08 Ansøgning om National Flyvetilladelse (annex II) Download her
F/17 2015.12.31  Flyvetids- og landingsoversigt Download her
F/18 2016.01.01  Vejledning til elektroniske formularer Download her
F/19 2016.01.01  Prøveflyvningsjournal Download her
F/20 2016.01.01 Ansøgningsformular til radiotilladelse Download her
F/21 2018.03.19 Fuldmagt til KZ & V ifb med behandling af dokumenter i TBST Download her
G/1 2016.01.01  Valg af byggeprojekt - byggeriets gang Download her
H/1 19  Træ og dets anvendelse ved hjemmebygning af fly Download her
H/2 21  Trælimning - godkendte limsorter Download her
H/3 19  Lærredsarbejde Download her
H/4 19  Glasfiber og composite Download her
H/5 19  Visse godkendte materialer - epoxy, glasfiber m.m. Download her
H/6 19  Metal og svejsning Download her
       
    Tillæg til Byggehåndbogen  
       
Tillæg 1  JUNI 1992  Prøveflyvningsvejledning Download her
Tillæg 2  20 JUL 2012  EASA CS-23/Amendment 3 for flyvemaskiner Download her
Tillæg 3  11 DEC 2012  EASA CS-27/Amendment 3 for helikopter Download her
Tillæg 4  MARCH 1997  FPL's artikel om trælim / Vol. 47 No. 3 Download her 
Tillæg 5  20  Vedligeholdelsesredegørelse, kan redigeres  Download her
Tillæg 6  20  Vejledning til vedligeholdelsesredegørelse  Download her 
Tillæg 7 20 Eftersynsliste E/3, kan redigeres Download her
        
    Flyvehåndbog, kan redigeres  
       
Vejledning    Vejledning Download her
Forside    Forside  Download her 
Afsnit 0    Ejererklæring  Download her 
Afsnit 1   Alment  Download her
Afsnit 2   Indhold  Download her
Afsnit 3   Nødprocedurer  Download her
Afsnit 4   Normale procedurer  Download her
Afsnit 5   Præstationer  Download her
Afsnit 6   Vægt og Balance  Download her
Afsnit 7   Fly- og systembeskrivelsen  Download her
       
    Støjmåling under KZ & Veteranflyklubben  
       
  V1.07 10.11  Datablad støjmålingsudstyr - mikrofon Download her 
  dth xxxx - 06.10  Datablad støjmålingsudstyr - måler  Download her 
    Kort over Esbjerg Lufthavn  Download her 
  Rev.1 - OKT 2012  Compliance Checklist - Fly  Download her 
  Rev.1 - DEC 2015  Compliance Checklist - Helikopter  Download her 
  Rev.1 - JUL 2012  Briefing Checklist - Fly  Download her 
  Rev.1 - MAJ 2015  Briefing Checklist - Helikopter  Download her 
  Rev.3 - AUG 2014  Skema for støjmåling - Fly  Download her 
  Rev.1 - AUG 2015 Skema for støjmåling - Helikopter Download her