Byggehåndbogen

oy-nif.jpg
 

BYGGEHÅNDBOGEN
(opdateret 03.08.2017).

NY F/6 kontrollanterklæring


Det er byggeren, som skal bekræfte, at denne har opbevaret sine dele forsvarligt.

 

Ændring af OVERSIGT

Afsnittet rettelsesblad og rettelsesfortegnelse er fjernet. Kolonnen Afsnit viser indholdet af den samlede byggehåndbog og kolonnen Rev. dato udgør rettelsesfortegnelsen.

NY AFSNIT C/3 I BYGGEHÅNDBOGEN

Listen med VK-kontrollanter er opdateret. Desværre er der en fejl i Johnny Jensens adresse. Korrekt adresse er:

Johnny Jensen, Nødebjerg 10, 4960 Holeby

NY afsnit C/7 i byggehåndbogen

Væsentlige ændringer er, at VK nu selv udsteder tilladelser til bygning, restaurering, statuskonvertering samt import. Derudover er det nu et krav, at byggeren får tilset sit projekt minimum hvert 5. år. I den forbindelse skal VK-kontrollanten udfylde og indsende en F/6 rapport til Chaptersekretæren.

Palle Skovgaard, Åkandehaven 190, 2765 Smørum

Henrik

 

 

Afsnit Rev. dato                  Indhold af afsnit                                                                
       
       
A/1 2016.01.01  Klubbens  organisation, formål og arbejdsmåde Download her
A/2 2016.01.01 Vedtægter for Veteranfly Klubben Download her
B 2016.01.01  Relevante BL'er Download her
C 21  Indholdsfortegnelse Download her
Forord   Forord Download her
C/0   Forord Download her
C/00 20  Indledning Download her
C/1 20  Veteranfly Klubbens organisation Download her
C/2 2015.05.18 Projektudvalgets sammensætning Download her
C/3 2017.03.28  VK-kontrollanter Download her
C/4 19  Organisationens virkemåde Download her
C/5 19  Projektudvalget Download her
C/6 21  VK-kontrollanten Download her
C/7 2017.01.06 Byggerens pligter og rettigheder Download her
C/8 20  Luftdygtighedskrav Download her
C/9 20  Brændstofsystem Download her
C/10 21  Installationskrav Download her
C/11 20  Nationalitets- og registreringsmærker + øvr. skiltning Download her
C/12a 20  Vejningsprocedure og støjmåling Download her
C/12b 20  Vejningsprocedure og støjmåling Download her
C/13 20  Færdiggørelse af byggeriet, oprettelse af journaler Download her
C/14 2016.09.28  Ansøgning om flyvetilladelse før prøveflyvning Download her
C/15 20  Luftdygtigheds- og vedligeholdelsesattester Download her
C/16 20  National Flyvetilladelse Download her
C/17 20  Fornyelse af National Flyvetilladelse Download her
C/18 19  Import af luftfartøjer for restaurering Download her
C/19 20  Havarier med "BL 2-2"-fly Download her
C/20 20  Overhaling/Ændring af komponenter og motorer Download her
C/21 20  Vedligeholdelsesinstruks ved salg af "BL 2-2"-fly Download her
C/22 2015.03.24 Status konvertering til BL 2-2 Download her
D/1 2015.08.14  EAA's sikkerhedscheckliste Download her
E/0 2015.01.31 Oplysninger / Funktionsprøveprogram - fly Download her
E/0 21 Oplysninger / Funktionsprøveprogram - helikopter                    Download her
E/1 20  Prøveflyvningsprogram - fly Download her
E/1 20 Prøveflyvningsprogram - kunstflyvning - fly Download her
E/1 21 Prøveflyvningsprogram - helikopter Download her
E/2 20  Vedligeholdelse af luftfartøjer under "BL 2-2" Download her
E/3 20  Inspektionsliste for fly Download her
F 2016.01.01 Index til formularer Download her
F/1 2015.09.02  Ansøgning om projektgodkendelse Download her
F/2 2015.08.24  Ansøgning om bygning/IRAN/import af "BL 2-2" luftfartøj Download her
F/3 2015.11.01 Byggejournal Download her
F/4 2015.08.12 Materialefortegnelse Download her
F/5 2015.12.31  Byggerapport - Statusrapport Download her
F/6 2017.08.03 Kontrollanterklæring Download her
F/7 2016.01.01  Prøveflyvningsrapport for propel Download her
F/8 2016.01.01  Installationsoplysninger Download her
F/9 2015.09.28  Andragende om syn af "BL 2-2" luftfartøj Download her
F/10 2015.09.27  Synsrapport for "BL 2-2" luftfartøj Download her
F/11 21  Fejl- og reparationsliste Download her
F/12 20  Vejerapport Download her
F/13 2016.01.01 Grundspecifikation - TBST-CFL-03 I 07/15 Download her
F/14 2015.12.31  Ansøgning om flyvetilladelse (annex II) Download her
F/15 2015.12.31  Ansøgning om registreringsbevis (annex II) Download her
F/16 2015.12.31 Ansøgning om National Flyvetilladelse (annex II) Download her
F/17 2015.12.31  Flyvetids- og landingsoversigt Download her
F/18 2016.01.01  Vejledning til elektroniske formularer Download her
F/19 2016.01.01  Prøveflyvningsjournal Download her
F/20 2016.01.01 Ansøgningsformular til radiotilladelse Download her
G/1 2016.01.01  Valg af byggeprojekt - byggeriets gang Download her
H/1 19  Træ og dets anvendelse ved hjemmebygning af fly Download her
H/2 21  Trælimning - godkendte limsorter Download her
H/3 19  Lærredsarbejde Download her
H/4 19  Glasfiber og composite Download her
H/5 19  Visse godkendte materialer - epoxy, glasfiber m.m. Download her
H/6 19  Metal og svejsning Download her
       
    Tillæg til Byggehåndbogen  
       
Tillæg 1  JUNI 1992  Prøveflyvningsvejledning Download her
Tillæg 2  20 JUL 2012  EASA CS-23/Amendment 3 for flyvemaskiner Download her
Tillæg 3  11 DEC 2012  EASA CS-27/Amendment 3 for helikopter Download her
Tillæg 4  MARCH 1997  FPL's artikel om trælim / Vol. 47 No. 3 Download her 
Tillæg 5  20  Vedligeholdelsesredegørelse, kan redigeres  Download her
Tillæg 6  20  Vejledning til vedligeholdelsesredegørelse  Download her 
Tillæg 7 20 Eftersynsliste E/3, kan redigeres Download her
        
    Flyvehåndbog, kan redigeres  
       
Vejledning    Vejledning Download her
Forside    Forside  Download her 
Afsnit 0    Ejererklæring  Download her 
Afsnit 1   Alment  Download her
Afsnit 2   Indhold  Download her
Afsnit 3   Nødprocedurer  Download her
Afsnit 4   Normale procedurer  Download her
Afsnit 5   Præstationer  Download her
Afsnit 6   Vægt og Balance  Download her
Afsnit 7   Fly- og systembeskrivelsen  Download her
       
    Støjmåling under KZ & Veteranflyklubben  
       
  V1.07 10.11  Datablad støjmålingsudstyr - mikrofon Download her 
  dth xxxx - 06.10  Datablad støjmålingsudstyr - måler  Download her 
    Kort over Esbjerg Lufthavn  Download her 
  Rev.1 - OKT 2012  Compliance Checklist - Fly  Download her 
  Rev.1 - DEC 2015  Compliance Checklist - Helikopter  Download her 
  Rev.1 - JUL 2012  Briefing Checklist - Fly  Download her 
  Rev.1 - MAJ 2015  Briefing Checklist - Helikopter  Download her 
  Rev.3 - AUG 2014  Skema for støjmåling - Fly  Download her 
  Rev.1 - AUG 2015 Skema for støjmåling - Helikopter Download her