OY-DAZ

General Aircraft ST-25 Monospar 
Byggenummer: 95
Byggeår: 1937
OY-register: 1939-1966
Registreringer: G-AEYF, OY-DAZ
Navn: CARITAS 1
    
    

LOG

Ved købet af Monosparen, havde man desuden også set på en Fairchild med plads til 3 patienter.

06.06.37: Motorer installeret.  Pobjoy Niagara. Port: no 3211 og Starboard: 3212

06.06.37: Første flyvning London Air Park, Hanworth. Pilot: D.L. Hollis Williams (2 flyvninger a ½ times varighed)

31.0537: Reg. G-AEYF til General Aircraft Ltd, London Air Park

00.06.37: Brugt som demofly af fabrikken. Demonstreret i Budapest

16.09.37: Sidste flyvning i 1937. TT - 59:52t.

01.10.37: Motorer udtaget

06.05.38: Motor nr. 3221 monteret i venstre side og nr. 3222 i højre side

06.05.38: Første flyvning i 1938

00.07.38: Transreceiver two-way Radio Type 1050/1051 installeret

26.10.38: Sidste flyvning i 1938. TT - 159:46t

06.02.39: Første flyvning i 1939. (0:15t)

08.03.39: Flyvning til Kastrup påbegyndt. (pilot: Williams)

08.03.39: Flyvetid ved ankomst til Kastrup. TT - 166:16t

09.03.39: Præsenteret i Kastrup

17.04.39: Reg. OY-DAZ til Zone-Redningskorpset, København "Caritas I"

13.06.48: Sidste operative flyvning. Kastrup - Samsø - Århus - Samsø - Kastrup

00.06.48: Henstillet som reservemaskine

18.05.50: Sidste flyvning. TT - 592:5t

18.05.50: Wfu

00.00.59: Overdraget KDA. Opmagasineret Kastrup

04.02.66: Slettet

00.00.67: Til Egeskov Veteranmuseum (som det første fly)

00.00.80: Under nedtagning på Egeskov for transport til Østerbrogades kaserne knækkede et  tov, der bevirkede at flyet svingede ind i ladebygningens trækonstruktion, hvorved  næsen og højre motorskærm blev beskadiget

00.00.80: Opmagasineret Østerbrogade Kaserne

00.11.80: Renoveringen begyndt af Ole Alexandersen (Se artikel FHT 4-91)

00.04.87: Kroppen klar til maling

15.12.87: Renoveringen afsluttet og afleveret til Danmarks Flyvemuseum i ridehuset på  Østerbrogade kaserne

05.12.89: Transporteret til udstillingsbygningen, Billund

00.00.96: Set magasinhallen, Billund, for transport til Egeskov

00.00.??: Udstillet Egeskov

00.00.05: (efterår/vinter) Udstillet Helsingør

     

FOTOS


Link til Mogens Wahl's OY-REG.DK om OY-DAZ