Annex I luftfartøj

...på BL 2-2 ordningen

 A1

Indenfor de seneste år er der sket store kvantespring for KZ & Veteranfly Klubben og de muligheder, som tilbydes medlemmerne.

Det betyder, at ukompliceret, billigere, hurtigere og sjovere flyvning er blevet tilgængelig, hvilket resulterer i større rutine, bedre færdigheder og gode oplevelser for dig som pilot.

- Billigere, fordi BL 2-2 luftfartøjer ikke skal på certificeret værksted for eftersyn - fordi eftersyn kan laves af ejeren iht. byggehåndbogen

- Hurtigere, fordi BL 2-2 luftfartøjer ikke udelukkende er veteranfly, men også kan være fly med rejsehastighed på +300 km/t

- Sjovere, fordi de lave drifts- og vedligeholdelsesudgifter kanaliseres direkte over i flyveglæde

Nedenfor findes en kort beskrivelse af forskellige anskaffelses-scenarier for Annex II luftfartøj.

Klik på det scenarie-link som bedst appellerer til dine ”flydrømme”. Samtlige anskaffelses-scenarier forudsætter, at luftfartøjet ikke findes på EASA liste over certificerede luftfartøjer. Desuden forudsættes medlemskab af KZ & Veteranfly Klubben, hvor alt arbejde sker på frivillig basis. KZ & Veteranfly Klubben fører, på vegne af Trafik- og Byggestyrelsen, tilsyn med bygning og restaurering af Annex-II luftfartøjer i Danmark.

 

 


 

Definition af et Annex II luftfartøj (klik her)


Hvordan virker BL 2-2 ordningen (klik her)


Ofte stillede spørgsmål (klik her)

Anskaffelses-scenarier (klik på relevant link nedenfor), bemærk at det er muligt at flyve Annex II luftfartøjer på BL 2-2 ordningen med et LAPL eller PPL certifikat.  

Byggeprojekt:
- køb af restaureringsprojekt
- byggeri efter tegninger
- køb og opstart af kit byggeri
- køb af opgivet dansk projekt
- import af opgivet byggeprojekt
- byggeri med assistance på kit-fabrikantens værksted 

Luftdygtigt luftfartøj:
- køb af luftdygtigt, amatørbygget BL 2-2 luftfartøj
- import af luftdygtigt, fabriksbygget Annex II luftfartøj
- import af luftdygtig amatørbygget Annex II luftfartøj 
- status konvertering fra ”Standard luftdygtighedsbevis” til ”National flyvetilladelse”

 

 

 

Definition af et Annex II luftfartøj
Annex-II betyder ’tillæg nr. 2’ og er et tillæg til EU-forordning nr. 216/2008.
Et ”Annex-II luftfartøj” er et luftfartøj, som ikke har et EASA typecertifikat.
Tidligere var Annex-II luftfartøjer af EASA defineret som veteranfly og ex-militære fly og helikoptere.
På EASA’s hjemmeside fandtes en liste over Annex II luftfartøjer. Den blev opgivet, så nu findes udelukkende en liste over EASA certificerede luftfartøjer på EASA’s hjemmeside. Hvis ikke luftfartøjet er listet her, er det at betragte som et Annex-II luftfartøj.

Annex-II luftfartøjer reguleres af de nationale myndigheder. Det er KZ &Veteranfly Klubben som, på vegne af Trafik- og Byggestyrelsen, fører tilsyn med bygning og restaurering af Annex-II luftfartøjer i Danmark. Et Annex II luftfartøj bliver i Danmark kategoriseret som et BL 2-2 luftfartøj, når det er bygget eller restaureret i KZ & Veteranfly Klubbens regi og har en national flyvetilladelse. Annex-II luftfartøjer kan godt have et standard luftdygtighedsbevis, men så skal flyet vedligeholdes af en mekaniker med AML Part 66 certifikat og skal synes af Trafik- og Byggestyrelsen hvert 3. år. (tilbage til oversigt)

 

 

 

Hvordan virker BL 2-2 ordningen
Med BL 2-2 ordningen har du som medlem af KZ & Veteranfly Klubben følgende muligheder, idet du kan:

- Restaurére et luftfartøj
- Bygge et luftfartøj
- Statuskonvertére Annex-II luftfartøjer fra standard LDB til national flyvetilladelse
- Importére et luftdygtigt, fabriksbygget luftfartøj
- Importére et luftdygtigt, amatørbygget luftfartøj 

Fordele ved denne ordning er, at du selv vedligeholder dit luftfartøj og at du laver selv både 50 og 100 timers eftersyn. Desuden skriver du selv for såvel eftersyn som årligt syn i luftfartøjets tekniske journal.

Når den nationale flyvetilladelse skal fornys hvert 3. år, er det KZ & Veteranfly Klubben, der gør det. I praksis er det en af KZ & Veteranfly Klubbens kontrollanter, der syner luftfartøjet.

Ønsker du at lave ændringer, modifikationer og/eller forbedringer på dit BL 2-2 luftfartøj, kan du selv udføre dette i samarbejde med KZ & Veteranfly Klubben, ved at oprette en byggesag og få tilknyttet en kontrollant.

Læs om BL 2-2 ordningen ved at klikke her

En modifikation kan eksempelvis være ændring fra fixed pitch propel til constant speed propel.
Efter gennemført og godkendt byggeri skal luftfartøjet støjmåles efter reglerne i ICAO Annex 16. KZ & Veteranfly Klubben er autoriseret af Trafik- og Byggestyrelsen til at foretage støjmåling af medlemmernes luftfartøjer. (tilbage til oversigt)

 

 

 

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Hvad er BL 2-2 ordningen?
Svar: På Trafik- og Byggestyrelsen hjemmeside kan du læse om BL-2-2 ordningen i detaljer.
Læs om BL 2-2 ordningen ved at klikke her

Spørgsmål: Er det muligt at leje et BL 2-2 luftfartøj?
Svar: Nej, det er ikke muligt at leje et BL 2-2 luftfartøj, fordi det ikke er tilladt at operere et BL 2-2 luftfartøj kommercielt.

Spørgsmål: Hvor mange medejere kan der være på et BL 2-2 luftfartøj?
Svar: Der kan være det antal personer som ejerkredsen ønsker, dog skal én navngiven person stå som bygger i byggesagen hos Trafik- og Byggestyrelsen og kan tildeles retten til vedligehold.

Spørgsmål: Skal man være medlem af KZ & Veteranfly Klubben for at flyve et BL 2-2 luftfartøj
Svar: Ja, fordi det er KZ & Veteranfly Klubben, som forening, der på vegne af Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med disse luftfartøjer i henhold til BL 2-2 ordningen.

Spørgsmål: Hvor lang tid tager det at bygge et BL 2-2 luftfartøj?
Svar: Det afhænger af størrelse og kompleksitet, byggefaciliteter og ikke mindst andre forpligtigelser. I Danmark og på nettet findes udenlandske byggeprojekter, som er fuldført på rekordtid 1,5-2 år, men typisk varer et byggeprojekt 6-10 år.

Spørgsmål: Er skoleflyvning muligt med et BL 2-2 luftfartøj?
Svar: Skoleflyvning er generelt ikke muligt med et BL 2-2 luftfartøj, fordi det ikke er tilladt at operere et BL 2-2 luftfartøj kommercielt. Dog har Trafik- og Byggestyrelsen erklæret sig villig til at overveje, at man kan skole til LAPL/PPL på eget, amatørbygget luftfartøj.

Spørgsmål: Er det muligt at foretage videre skoling fra motorsvæver certifikat eller UL-certifikat til LAPL/PPL på eget BL 2-2 luftfartøj?
Svar: Hvis man som pilot og kommende LAPL/PPL elev kan finde en flyveskole, som accepterer, at der skoles på eget BL 2-2 luftfartøj, skal certifikatkontoret ved Trafik- og Byggestyrelsen ansøges om en dispensation til at skole på eget fly. 

Spørgsmål: Er IFR flyvning med BL 2-2 luftfartøj tilladt?
Svar: I lande som USA, Sverige og Belgien er det muligt at operere et amatørbygget luftfartøj IFR, dog er det ikke tilladt i Danmark. Det er ambitionen hos KZ & Veteranfly Klubben på sigt, i samarbejde med Trafik- og Byggestyrelsen, at beskrive og adoptere regler som p.t. gælder i øvrige europæiske lande.

Spørgsmål: Er BL 2-2 luftfartøj og eksperimental luftfartøj det samme?
Svar: Betegnelsen ’experimental luftfartøj’ stammer fra dengang, myndigheden udstedte et ’experimental-luftdygtighedsbevis’ til amatør-restaurerede og amatør-byggede luftfartøjer. Betegnelsen anvendes ikke længere.

Spørgsmål: Er BL 2-2 luftfartøj og Annex II luftfartøj det samme?
Svar: Et Annex II luftfartøj bliver i Danmark kategoriseret som et BL 2-2 luftfartøj, når det er bygget eller restaureret i KZ & Veteranfly Klubbens regi og har en national flyvetilladelse. Annex-II luftfartøjer kan godt have et standard luftdygtighedsbevis, men så skal flyet vedligeholdes af en mekaniker med AML Part 66 certifikat og skal synes af Trafik- og Byggestyrelsen hvert 3. år.

Spørgsmål: Hvad definerer - veteranfly?
Svar: EAA’s definition på de forskellige klasser, hvori veteranfly kategoriseres er som følger:
- Antique (veteranfly) defineres som luftfartøj konstrueret af den originale producent (eller på licens) før den 31. august 1945.
- Classic (veteranfly) defineres som luftfartøj konstrueret fra den 01. september 1945 til og med året 1955.
- Contemporary (veteranfly) er luftfartøjer, som er konstrueret fra året 1956 til og med 1970.

Spørgsmål: Må BL 2-2 luftfartøj på OY-register krydse den danske FIR grænse?
Svar: Efter endt prøveflyvning (f.eks. første 50 timer) er det fuldt muligt at flyve til udlandet. Enkelte europæiske lande skal på forhånd ansøges om tilladelse til beflyvning af landets luftrum, men de såkaldte ECAC-lande (European Civil Aviation Conference) har vedtaget at godkende hinandens flyvetilladelser for amatørbyggede luftfartøjer.

Spørgsmål: Kan man ansøge projektudvalget om udførelse af f.eks. motormodifikation på EASA-certificeret luftfartøj fra traditionel Lycoming/Continental motor til dieselmotor og herefter betragte luftfartøjet som et Annex II luftfartøj.
Svar: Nej, det er ikke muligt at foretage ændringer på luftfartøjer, som er EASA-typecertificeret, via BL 2-2 ordningen.

Spørgsmål: Hvad koster det at få tilknyttet en KZ & V kontrollant til et byggeprojekt.
Svar: KZ & V kontrollantens inspektionsarbejde er frivilligt og ulønnet, men dækning af transportudgifter samt forplejning i forbindelse med luftfartøjsinspektionen er normal praksis.

Spørgsmål: Hvilke færdigheder kræves af ejeren af et BL 2-2 luftfartøj.
Svar: Som medlem af KZ & Veteranfly Klubben tilbydes kurser til at forbedre og udvikle sine færdigheder. Kurserne omhandler lærreds-, metal-, træ- og compositarbejde. Hvis man gennem livet har haft en teknisk og mekanisk nysgerrighed, er der intet at være nervøs for og desuden er der altid råd og vejledning at hente fra medlemmerne af KZ & Veteranfly Klubben. (tilbage til oversigt)

 

 

 

Køb af restaureringsprojekt 

OY CLL

Luftfartøj: Piper PA 12 Super Cruiser. Bygger og ejer: Bent Esbensen. Byggetid: 11 år.

Findes et luftfartøj uden gyldigt luftdygtighedsbevis komplet eller som projekt i en lade eller i dele på et værksted i DK eller i udlandet og drømmen om et flyvende, restaureret eksemplar motiverer køber, er proceduren som følger:

Er luftfartøjstypen ikke på EASA listen over certificerede luftfartøjer, kan luftfartøjet opnå national flyvetilladelse i Danmark. Før køb konsulteres KZ & Veteranfly Klubben med henblik på råd og vejledning samt indhentning af erfaringer fra evt. fortilfælde.

Køber og sælger aftaler i forbindelse med handlen, hvordan man forholder sig økonomisk ved evt. nødvendige reparationer/inspektioner. Luftfartøjet kan f.eks. købes som beset, eller med klausul om, at sælger yder garanti for diverse luftfartøjsdele.

Efter køb oprettes et byggeprojekt gennem ansøgning om byggetilladelse hos projektudvalget i KZ & Veteranluftfartøj Klubben. Projektet tilknyttes en kontrollant fra KZ & Veteranfly Klubben, som følger byggeprojektet under alle faser og signerer for inspektionsarbejdet.

Statuskonvertering fra standard-luftdygtighedsbevis til national flyvetilladelse:

Hvis luftfartøjet, som ønskes statuskonverteret, er komplet, udfører to kontrollanter sammen med ejerne en inspektion benævnt IRAN ((Inspection and Repair as Necessary). Kontrollanterne og ejeren gennemgår luftfartøjets struktur og systemer og laver en liste over ting, der skal rettes inden prøveflyvningstilladelse kan udstedes.

Statuskonverteringen sker som beskrevet i byggehåndbogen afsnit C/22 ”Konvertering af luftfartøjets status med henblik på registrering og drift som BL 2-2 luftfartøj”. Der henvises hertil for detaljeret beskrivelse.

Efter afslutning af prøveflyvningen synes luftfartøjet af KZ & Veteranfly Klubbens kontrollant sammen med en repræsentant for Trafik- og Byggestyrelsen, hvorefter Trafik- og Byggestyrelsen udsteder en national flyvetilladelse.

Herefter er det byggeren som - efter demonstreret færdighed hertil - har retten til den fremtidige vedligeholdelse af det restaurerede luftfartøj og selv må foretage 50/100 timers (samt årligt) eftersyn. Når flyvetilladelsen skal fornys, er det KZ & Veteranfly Klubbens kontrollant, som forestår dette. (tilbage til oversigt)

 

 

 

Byggeri efter tegning

KZVIII

OY-KZS (Foto: Alf Blume), KZ-VIII. Bygger og ejer: Hardy Vad. Byggetid: 8 år.
OY-KKZ, KZ-VIII. Bygger og ejer: Herluf og Morten Kristensen. Byggetid: 6,5 år.

KZ & Veteranfly Klubben konsulteres før opstart med henblik på råd og vejledning samt indhentning af erfaringer fra evt. fortilfælde.

Efter anskaffelse af tegninger samt deltagelse i relevante kurser, oprettes et byggeprojekt gennem ansøgning om byggetilladelse hos projektudvalget i KZ & Veteranfly Klubben. Projektet tilknyttes en kontrollant fra KZ & Veteranfly Klubben, som følger byggeprojektet under alle faser og signerer for inspektionsarbejdet.

Efter endt byggeri synes luftfartøjet af to KZ & V kontrollanter. Hvis synet er tilfredsstillende, udsteder projektudvalgets formand en prøveflyvningstilladelse. Efter afsluttet prøveflyvning synes luftfartøjet af KZ & V kontrollanten sammen med en repræsentant for Trafik- og Byggestyrelsen som, hvis luftfartøjet godkendes, udsteder en national flyvetilladelse​.

Herefter har byggeren retten til den fremtidige vedligeholdelse af luftfartøjet og foretager selv 50/100 timers (samt årligt) eftersyn. KZ&V kontrollanten inspicerer luftfartøjet hvert tredje år og signerer for fornyelse af flyvetilladelse for en ny tre års periode. (tilbage til oversigt)

 

 

 

Køb og opstart af kit byggeri

Lancair

 Luftfartøj: Lancair 360. Bygger og ejer: Tim Jørgensen. Byggetid: 11 år.

Hvis du brænder for byggeprocessen og har relativ god tålmodighed med hensyn til gennemførelse, er kit byggeriet vejen at gå. Det optimale er dog, at du har adgang til et andet, tilsvarende og luftdygtigt luftfartøj, mens byggeriet står på. Dels som motivation, mens også som inspiration til dit eget byggeri ved valg af løsninger. Varigheden af byggeriet hos det enkelte medlem af KZ & Veteranfly Klubben spænder vidt, fra livslange, ufærdige projekter til rekord byggeperiode på 1,5-2 år.

Ønsker du hurtigt at blive flyvende, bør du ikke kaste dig ud i et byggeprojekt, men i stedet overveje køb af et færdigt, luftdygtigt BL 2-2 luftfartøj i stedet.

Der findes et hav af kit producenter, som kan levere dele til dit byggeri. Nogle producenter tilbyder kits som er 49% færdigbygget, hvor du selv må lave de sidste 51%.

Før du bestiller kittet hjem til dit værksted, bør du konsultere KZ & Veteranfly Klubben med henblik på råd og vejledning, samt indhentning af erfaringer fra evt. fortilfælde.

Afhængigt af dine færdigheder har du mulighed for at deltage i relevante kurser afholdt af KZ & Veteranfly Klubben, før der oprettes et byggeprojekt gennem ansøgning om byggetilladelse hos projektudvalget i KZ & Veteranfly Klubben. Projektet tilknyttes en kontrollant fra KZ & Veteranfly Klubben, som følger byggeprojektet under alle faser og signerer for inspektionsarbejdet.

Efter gennemført byggeri synes luftfartøjet af to KZ & V kontrollanter, hvorefter prøveflyvningstilladelse udstedes. Med denne tilladelse (typisk første 50 timer), flyves et defineret program, med henblik på udarbejdelse at luftfartøjets håndbog.

Efter endt prøveflyvning synes flyet af KZ & V kontrollanten sammen med en repræsentant fra Trafik- og Byggestyrelsen. Når luftfartøjet er godkendt udsteder Trafik- og Byggestyrelsen en national flyvetilladelse.

Herefter er det indehaveren (byggeren), som har retten til den fremtidige vedligeholdelse af luftfartøjet og som selv foretager 50/100 timers (samt årligt) eftersyn. KZ&V kontrollanten inspicerer luftfartøjet hvert tredje år og signerer for fornyelse af flyvetilladelsen for en ny tre års periode.

Følgende populære kitproducenter eksisterer på markedet:
-          Vans Aircraft
-          Lancair
-          Glasair
-          CubCrafters
-          Rotorway (to personers helikopter)
-          Raptor aircraft (prototype under udvikling)
-          Synergy aircraft (prototype under udvikling)
(tilbage til oversigt)

 

 

 

Køb af opgivet dansk projekt byggesag

RV7A 

Luftfartøj: RV7 (halehjul), Vans Aircraft.

I KZ & Veteranfly Klubben hos projektudvalget findes en list over igangværende byggeprojekter, nogle projekter har af ”andre hensyn” været lang tid undervejs og fra tid til anden modtager projektudvalget meddelelse om, at igangværende projekter ønskes afhændet.

Det er fuldt muligt at overtage et eksisterende byggeprojekt og søge en byggetilladelse hertil.

Afhængig af fremtidig ejers lokalitet udpeges muligvis en anden kontrollant fra KZ & Veteranfly Klubben.

Før projektet overtages bør du konsultere KZ & Veteranfly Klubben med henblik på råd og vejledning samt indhentning af erfaringer fra evt. fortilfælde.

Afhængigt af dine færdigheder har du mulighed for at deltage i relevante kurser afholdt af KZ & Veteranfly Klubben, før der oprettes et byggeprojekt gennem ansøgning om byggetilladelse hos projektudvalget i KZ & Veteranfly Klubben. Projektet tilknyttes en kontrollant fra KZ & Veteranfly Klubben, som følger byggeprojektet under alle faser og signerer for inspektionsarbejdet.

Efter gennemført byggeri synes luftfartøjet af to KZ & V kontrollanter, hvorefter prøveflyvningstilladelse udstedes. Med denne tilladelse (typisk første 50 timer), flyves et defineret program, med henblik på udarbejdelse at luftfartøjets håndbog.

Efter endt prøveflyvning synes flyet af KZ & V kontrollanten sammen med en repræsentant fra Trafik- og Byggestyrelsen. Når luftfartøjet er godkendt, udsteder Trafik- og Byggestyrelsen en national flyvetilladelse.

Herefter er det indehaveren (byggeren), som har retten til den fremtidige vedligeholdelse af luftfartøjet og som selv foretager 50/100 timers (samt årligt) eftersyn. KZ&V kontrollanten inspicerer luftfartøjet hvert tredje år og signerer for fornyelse af flyvetilladelsen for en ny tre års periode. (tilbage til oversigt)

 

 

 

Import af opgivet byggeprojekt

RV7

Luftfartøj: RV7A (næsehjul), Vans Aircraft.

Hvis man går med tanker om at importere et opgivet byggeprojekt, skal man, i egen interesse, tage kontakt til KZ & Veteranfly klubben inden man skriver slutseddel, idet der er visse formalia, som skal overholdes, for at Trafik- og Byggestyrelsen vil acceptere import til dansk register.

Afhængigt af dine færdigheder har du mulighed for at deltage i relevante kurser afholdt af KZ & Veteranfly Klubben, før der oprettes et byggeprojekt gennem ansøgning om byggetilladelse hos projektudvalget i KZ & Veteranfly Klubben. Projektet tilknyttes en kontrollant fra KZ & Veteranfly Klubben, som følger byggeprojektet under alle faser og signerer for inspektionsarbejdet.

Efter gennemført byggeri synes luftfartøjet af to KZ & V kontrollanter, hvorefter prøveflyvningstilladelse udstedes. Med denne tilladelse (typisk første 50 timer), flyves et defineret program, med henblik på udarbejdelse at luftfartøjets håndbog.

Efter endt prøveflyvning synes flyet af KZ & V kontrollanten sammen med en repræsentant fra Trafik- og Byggestyrelsen. Når luftfartøjet er godkendt, udsteder Trafik- og Byggestyrelsen en national flyvetilladelse.

Herefter er det indehaveren (byggeren) som har retten til den fremtidige vedligeholdelse af luftfartøjet og som selv foretager 50/100 timers (samt årligt) eftersyn. KZ & V kontrollanten inspicerer luftfartøjet hvert tredje år og signerer for fornyelse af flyvetilladelsen for en ny tre års periode. (tilbage til oversigt)

 

 

 

Byggeri med assistance på kit fabrikantens værksted 

Glasair

Luftfartøj Glasair Sportsman 2+2, Byggetid: 2 uger til taxi

Enkelte kit fabrikanter, typisk amerikanske, tilbyder kunderne at deltage i et assisteret byggeprogram i producentens faciliteter. Det vil kraftigt reducere byggetiden, men for at dette luftfartøj efter gennemført byggeri kan importeres og opereres på dansk register, kræves en løbende kontrol af KZ & Veteranfly Klubbens kontrollant.

Der må derfor indgås en aftale med en udpeget KZ&V kontrollant, som har mulighed for og lyst til at følge og inspicere et byggeprojekt i udlandet. Byggeriet er intenst og man må forvente et omfattende papirarbejde for dokumentationen efterfølgende, hvilket evt. kan laves under luftfartøjets hjemtransport med containerskib.

Efter gennemført byggeri synes luftfartøjet af to KZ & V kontrollanter, hvorefter prøveflyvningstilladelse udstedes. Med denne tilladelse (typisk første 50 timer), flyves et defineret program, med henblik på udarbejdelse at luftfartøjets håndbog.

Efter endt prøveflyvning synes flyet af KZ & V kontrollanten sammen med en repræsentant fra Trafik- og Byggestyrelsen. Når luftfartøjet er godkendt, udsteder Trafik- og Byggestyrelsen en national flyvetilladelse.

Herefter er det indehaveren (byggeren) som har retten til den fremtidige vedligeholdelse af luftfartøjet og som selv foretager 50/100 timers (samt årligt) eftersyn. KZ&V kontrollanten inspicerer luftfartøjet hvert tredje år og signerer for fornyelse af flyvetilladelsen for en ny tre års periode.

Da byggeprocessen er intens over kort tid kan du, som ejer af et BL 2-2 luftfartøj, med fordel deltage i relevante kurser afholdt af KZ & Veteranfly Klubben, for at forbedre og udvikle dine færdigheder vedr. byggeri og vedligehold.

Følgende producent tilbyder dette for et fire personers luftfartøj, evt. med diesel motor:
-          Glasair sportsman 2+2, to uger til taxi, se brochure klik her
(tilbage til oversigt)

 

 

 

Køb af luftdygtigt amatørbygget BL 2-2 luftfartøj

RV8

Luftfartøj: RV8, Vans Aircraft. Ejer: Troels Juhl Kristensen. Bygger: Jørn Møller, Byggetid: 2 år

Ønskes et BL 2-2 luftfartøj på dansk register købt, er proceduren som følger:
Ref. Byggehåndbogen afsnit C/21: Vedligeholdelsesinstruks ved salg af "BL 2-2"-luftfartøj, hvor der findes en detaljeret beskrivelse af proceduren.

Dette er vejen for dig som gerne vil blive flyvende indenfor kort tid og springe byggeprocessen over. Det anbefales, at konsultere KZ & Veteranfly Klubben inden der skrives slutseddel. Især i tilfælde af manglende historik på flyet eller ved byggers/tidligere ejers bortgang.

Den tidligere ejer eller udpeget kontrollant må/kan instruere den nye ejer i vedligeholdelsen af luftfartøjet. Efter tilegnede færdigheder skal den nye ejer overfor KZ & Veteranfly Klubbens kontrollant demonstrere kompetence og viden vedr. luftfartøjet ved at gennemføre et 100 timers eftersyn.

Efter at ejer har demonstreret kompetence til den fremtidige vedligeholdelse for KZ & Veteranfly klubbens kontrollant, er det herefter ejer som har retten til at udføre den fremtidige vedligeholdelse af luftfartøjet og selv foretage 50/100 timers (samt årligt) eftersyn.

KZ&V kontrollanten inspicerer luftfartøjet hvert tredje år og signerer for fornyelse af flyvetilladelse for en ny tre års periode.

Selv om byggeprocessen er sprunget over, kan du som ejer af et BL 2-2 luftfartøj med fordel deltage i relevante kurser afholdt af KZ & Veteranfly Klubben, for at forbedre og udvikle dine færdigheder vedr. byggeri og vedligehold. (tilbage til oversigt)

 

 

 

Import af luftdygtigt, fabriksbygget Annex II luftfartøj

Hjemtransport af dit fabriksbyggede Annex II luftfartøj sker via container skib fra oversøiske lande eller ved flyvning fra europæiske, men før ordren gennemføres, bør du konsultere KZ & Veteranfly Klubben med henblik på råd og vejledning samt indhentning af erfaringer fra evt. fortilfælde.

Efter hjemtransport og modtagelse og med henblik på Statuskonvertering fra standard-luftdygtighedsbevis til national flyvetilladelse, udfører to kontrollanter sammen med ejerne en inspektion benævnt IRAN (Inspection and Repair As Necessary).  Kontrollanterne og ejeren gennemgår luftfartøjets struktur og systemer og laver en liste over ting, der skal rettes inden prøveflyvningstilladelse kan udstedes.

Når KZ & V-kontrollanten har konstateret, at anmærkningslistens punkter er tilfredsstillende adresseret, kan projektudvalgets formand udstede en prøveflyvningstilladelse for luftfartøjet som gælder, indtil Trafik- og Byggestyrelsens repræsentant i samarbejde med KZ & V-kontrollanten kan syne flyet, hvorefter dansk, national flyvetilladelse udstedes.

Herefter er det byggeren som – efter demonstreret færdighed hertil - har retten til den fremtidige vedligeholdelse af det restaurerede luftfartøj og som selv må foretage 50/100 timers (samt årligt) eftersyn. Når flyvetilladelsen skal fornys, er det KZ & Veteranfly Klubbens kontrollant, som forestår dette. (tilbage til oversigt)

 

 

 

Import af luftdygtigt, amatørbygget Annex II luftfartøj

RV Import

Luftfartøj: RV6A (tv) og RV7A (th), Vans Aircraft begge fra importeret fra Sverige.
Ejere: RV6A: Bent Lund og Jørgen Tørnæs, RV7A: Evald Nørtoft (ikke med på billedet)

Går du med tanker om at importere et amatørbygget luftfartøj, skal du, i egen interesse, tage kontakt til KZ & Veteranfly klubben inden du skriver slutseddel, idet der er visse formalia, som skal overholdes, for at Trafik- og Byggestyrelsen vil acceptere import til dansk register.

Den KZ & V-kontrollant, som projektudvalget udpeger til importsagen, foretager, i forening med yderligere en KZ & V-kontrollant (mindst én af kontrollanterne skal have ’systemer’ som speciale), en inspektion benævnt IRAN (Inspection and Repair As Necessary) på flyet og udarbejder en anmærkningsliste, hvis punkter efterfølgende udbedres af ejeren eller den, som skal have retten til vedligeholdelse for luftfartøjet, i samarbejde med KZ & Veteranfly Klubbens kontrollant.

Når KZ & V-kontrollanten har konstateret, at anmærkningslistens punkter er tilfredsstillende adresseret, kan projektudvalgets formand udstede en prøveflyvningstilladelse for luftfartøjet som gælder, indtil Trafik- og Byggestyrelsens repræsentant i samarbejde med KZ & V-kontrollanten kan syne flyet, hvorefter dansk, national flyvetilladelse udstedes.

De Annex II luftfartøjer, som KZ & Veteranfly Klubben har beføjelse til at sagsbehandle til import til dansk register og efterfølgende operation som BL 2-2 luftfartøjer, er stempelmotordrevne luftfartøjer med propel(ler) eller rotor(er) og en maksimal startmasse på max. 2.730 kg. For amatørbyggede luftfartøjer gælder tillige, at de skal være bygget i et EU land (eller Norge eller Schweiz), under opsyn af en offentlig myndighed eller en organisation, som er sammenlignelig med KZ & Veteranfly Klubben, og at den medfølgende byggedokumentation er udfærdiget på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk.

Afhængig af dine færdigheder har du mulighed for at deltage i relevante kurser afholdt af KZ & Veteranfly Klubben, før der oprettes et byggeprojekt gennem ansøgning om import hos projektudvalget i KZ & Veteranfly Klubben

Efter at ejer har demonstreret kompetence til den fremtidig vedligeholdelse for KZ & Veteranfly klubbens kontrollant, er det herefter ejer som har retten til at udføre den fremtidige vedligeholdelse af luftfartøjet og selv foretage 50/100 timers (samt årligt) eftersyn.

KZ&V kontrollanten inspicerer luftfartøjet hvert tredje år og signerer for fornyelse af flyvetilladelse for en ny tre års periode.
(tilbage til oversigt)

 

 

 

Statuskonvertering

Status

Luftfartøj CP 301 C2 Emeraude, Ejer: Claus Vad, Konverteringstid: 3 måneder

Annex II luftfartøj som fortsat er på Standard luftdygtighedsbevis kan statuskonverteres til National Flyvetilladelse efter anvisning i byggehåndbogen afsnit C/22 ”Konvertering af luftfartøjets status med henblik på registrering og drift som BL 2-2 luftfartøj”. Der henvises dertil for detaljeret beskrivelse.

Derfor, finder du et ikke EASA certificeret luftfartøj, som fremdeles har et Standard luftdygtighedsbevis, kan det statuskonverters til en national flyvetilladelse på BL 2-2 ordningen, hvilket betyder, at du selv må forestå drift og vedligehold af dit luftfartøj.

Proceduren herved er som følger: 

Hvis luftfartøjet, som ønskes statuskonverteret, er komplet, udfører to kontrollanter sammen med ejerne en inspektion benævnt IRAN (Inspection and Repair As Necessary).  Kontrollanterne og ejeren gennemgår luftfartøjets struktur og systemer og laver en liste over ting, der skal rettes inden prøveflyvningstilladelse kan udstedes.

Når KZ & V-kontrollanten har konstateret, at anmærkningslistens punkter er tilfredsstillende adresseret, kan projektudvalgets formand udstede en prøveflyvningstilladelse for luftfartøjet som gælder, indtil Trafik- og Byggestyrelsens repræsentant i samarbejde med KZ & V-kontrollanten kan syne flyet, hvorefter dansk, national flyvetilladelse udstedes.

Herefter er det byggeren som – efter demonstreret færdighed hertil - har retten til den fremtidige vedligeholdelse af det restaurerede luftfartøj og som selv må foretage 50/100 timers (samt årligt) eftersyn. Når flyvetilladelsen skal fornys, er det KZ & Veteranfly Klubbens kontrollant, som forestår dette. (tilbage til oversigt)